• III Konferencja Naukowa na temat Biozanieczyszczenia w budynkach a zdrowie 

      Doleżal, Marta; Szczygieł, Bożena (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1983)
      Spis treści: Przedmowa – s. 7; Referaty – s. 11; Badania nad mikroflorą powietrza sal szpitalnych w aspekcie możliwego oddziaływania na stan chorych z astmą oskrzelową / Marta Augustowska, Marian Durda, Jacek Dutkiewicz – ...