• Rechts- und Linkshändigkeit 

      Lueddeckens, Fritz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1900)