• Język rosyjski. Z. 2 

      Kubicka, Anna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1986)