• Śnieżne sporty wytrzymałościowe w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 

      Chojnacki, Kazimierz; Krasicki, Szymon; Rogowiec, Katarzyna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2007)
      Spis treści: Impresje mistrzyni Katarzyny Rogowiec - s. 5; Wstęp - s. 9; 1. Zarys rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz ruchu paraolimpijskiego - s. 11; 2. Cel i pytania badawcze oraz materiał i metody - s. 17; 3. ...