• A philosophy of play 

      Gulick, Luther Halsey (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1920)