• Gerontologia : skrypt dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego 

      Kocemba, Józef Władysław; Kołomyjska, Grażyna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1989)
      Spis treści: Część ogólna – s. 5; I. Wprowadzenie – s. 5; II. Gerontologia i geriatria – s. 7; III. Udział czynników biologicznych i psychospołecznych w starości człowieka – s. 21; IV. Starzenie się współczesnych społeczeństw ...