• L'Esthétique du mouvement 

      Souriau, Paul (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1889)