• Énergétique musculaire 

      Laulanié, Ferdinand (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1898)