• Ekonomia polityczna 

   Borkacki, Stanisław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1979)
   Spis treści: Od autora – s. 9; Uwagi autora do wydania trzeciego – s. 13; Część pierwsza. Rozdział I: Zagadnienia wstępne. 1. Określenie ekonomii politycznej – s. 15; 2. Potrzeby ludzkie – s. 15; 3. Elementy gospodarowania ...
  • Ekonomia polityczna 

   Borkacki, Stanisław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1972)