• Przeszłość polskiej kultury fizycznej 

      Orlewicz-Musiał, Małgorzata; Wasztyl, Ryszard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 2004)
      Spis treści: Edukacja fizyczna i higiena. 1. Ateny Polskie. Rola Krakowa w życiu społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX w. / Julian Dybiec - s. 11; 2: Zarys dziejów krakowskiej uczelni wychowania fizycznego / Kazimierz ...