• Zarys biometeorologii człowieka 

      Mroczka, Adam (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1992)
      Spis treści: Rozdział I: Wprowadzenie - s. 5; Zakres zainteresowań biometeorologii - s. 6; Rys historyczny - s. 7; Podział biometeorologii - s. 17; Metody stosowane w biometeorologii - s. 20; Rozdział II ...