• Der Lauf 

      Amberger, Georg Wilhelm (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1923)
    • Der Lauf 

      Koch, Richard (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1927)