• Vademecum żeglarza jachtowego 

      Dąbrowski, Władysław (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków), 1988)
      Spis treści: Wstęp – s. 5; 1. Program szkolenia oraz wymagania egzaminacyjne na stopień żeglarza jachtowego – s. 7; 2. Komendy żeglarskie – s. 9; 3. Wiadomości o jachtach żaglowych – s. 23; 3.1. Budowa jachtów – s. 23; ...