• Skating 

      Adams, Douglas; Cheetham, L. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka, 1894)
    • W. Swatek's Schlittschuhlauffiguren. 

      Swatek, W. W. (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1890)