Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych w wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni (Zarządzenie Rektora AWF w Krakowie nr 33/2016).

Celem Repozytorium jest upowszechnianie i zwiększenie dostępności dorobku naukowego pracowników Uczelni, promowanie wyników badań naukowych, prowadzonych na Uczelni, umożliwienie szybkiego publikowania poprzez autoarchiwizację, zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości archiwizowanych danych.

Zachęcamy pracowników i doktorantów Uczelni do archiwizowania swoich prac w Repozytorium.

Wszystkich zapraszamy do przeglądania kolekcji Repozytorium.

View more